تشخیص مزاج

کاربر گرامی لطفا جهت اطلاع از مزاج خود پرسشنامه را با همکاری یکی از نزدیکانتان و با دقت پاسخ دهید (بدیهی است این سایت در قبال پاسخ نادرست شما در جهت درمان هیچ گونه مسئولیتی را نمی پذیرد.)

ویژگی های ظاهری خود را انتخاب کنید. (نسبت به سایر هم سن و سالان و هم جنسان خود)

شروع پرسش و پاسخ

1. پوست بدن شما معمولا چگونه است؟سوال بعدی

2. سرعت رشد موی شما چگونه است؟

سوال بعدی سوال قبلی

3. نوع موی سر شما چگونه است؟
سوال بعدی سوال قبلی

4. میزان کلی موی بدن شما چگونه است؟

سوال بعدی سوال قبلی

5. ریزش موی شما به طور معمول چگونه است؟

سوال بعدی سوال قبلی

6. شکل و شمایل چشمان شما چگونه است؟


سوال بعدی سوال قبلی

7. نوع سفیدی چشمان شما در حالت عادی چگونه است؟سوال بعدی سوال قبلی

8. رنگ چشمان شما چگونه است؟
سوال بعدی سوال قبلی

9. ناخن های شما چگونه است؟
سوال بعدی سوال قبلی

10. رگ های دست شما چگونه است؟

سوال بعدی سوال قبلی

11. جثه و هیکل شما چگونه است؟سوال بعدی سوال قبلی

12. معمولا میزان تعریق بدن شما چگونه است؟سوال بعدی سوال قبلی

13. معمولا خواب شبانه شما چگونه است؟

سوال بعدی سوال قبلی

14. معمولا تحمل شما در برابر سرما یا گرما چگونه است؟

سوال بعدی سوال قبلی

15. میل جنسی شما چگونه است؟

سوال بعدی سوال قبلی

مشاهده نتایج
ادامه سوالات سوال قبلی

ویژگی های رفتاری خود را انتخاب کنید. (نسبت به سایر هم سن و سالان و هم جنسان خود)

16. آیا شما تیزبین (ریزبین) هستید؟
سوال بعدی سوال قبلی

17. آیا در زندگی منظم و دقیق هستید؟
سوال بعدی سوال قبلی

18. آیا معمولا پرانرژی هستید؟
سوال بعدی سوال قبلی

19. آیا معمولا کم حوصله و رٌک هستید؟
سوال بعدی سوال قبلی

20. آیا معمولا شکاک و منفی نگر هستید؟
سوال بعدی سوال قبلی

21. آیا معمولا شوخ طبع هستید؟
سوال بعدی سوال قبلی

22. آیا معمولا شجاع هستید؟
سوال بعدی سوال قبلی

23. آیا معمولا پرخاشگر و عصبی هستید؟
سوال بعدی سوال قبلی

24. آیا معمولا لجباز و مغرور هستید؟
سوال بعدی سوال قبلی

25. آیا معمولا با اراده هستید؟

سوال قبلی

  • flag icon